Údaje povinne zverejňované o členoch komisie agentúry pre posudzovanie námietok podľa § 18 ods.2 zákona č.269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

JUDr. Peter Štrpka, PhD. , člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaPeter Štrpka
§18 ods. 1 písm. b) zákonaJUDr., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2020 – 31.01.2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

JUDr. Marcel Jurko, PhD. , člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaMarcel Jurko
§18 ods. 1 písm. b) zákonaJUDr.,PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2020 – 31.01.2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Mgr. Roman Oleksík, LL.M. , člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRoman Oleksík
§18 ods. 1 písm. b) zákonaMgr., LL.M.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2020 – 31.01.2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.,člen odvolacej komisie

§18 ods. 1 písm. a) zákonaJozef Mihok
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof.Ing.,PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2020 – 31.01.2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonapriemyslové inžinierstvo
§18 ods. 1 písm. i) zákonastrojárenské technológie/priemyselné inžinierstvo/priemyselné inžinierstvo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. JUDr. Mária Prokeinová, PhD. , členka odvolacej komisie (náhradníčka)

§18 ods. 1 písm. a) zákonaMária Prokeinová
§18 ods. 1 písm. b) zákonaprof. JUDr.,PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.02.2020 – 31.01. 2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaprávo
§18 ods. 1 písm. i) zákonaprávo/trestné právo/trestné právo
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo