Údaje povinne zverejňované o kontrolórovi agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Ing. Ivan Hargaš

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIvan Hargaš
§18 ods. 1 písm. b) zákona Ing.
§18 ods. 1 písm. f) zákona04.02.2020 – 03.02.2024
§18 ods. 1 písm. g) zákonaministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákona
§18 ods. 1 písm. i) zákonainžinierske konštrukcie a dopravné stavby
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo