Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Údaje povinne zverejňované o členoch výkonnej rady agentúry podľa § 18 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

prof. Ing. Robert Redhammer, CSc.

predseda výkonnej rady agentúry 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRobert Redhammer
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. Ing., PhD.
§18 ods. 1 písm. f) zákona01.03.2019 – 28.02.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonana základe výsledkov výberového konania
§18 ods. 1 písm. h) zákonaElektronika
§18 ods. 1 písm. i) zákona Mikroelektronika / Elektronika / Elektronika 
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M

podpredseda výkonnej rady agentúry 

§18 ods. 1 písm. a) zákonaRené Matlovič  
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. RNDr., PhD., LLM
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákonaGeografia
§18 ods. 1 písm. i) zákona Geografia a kartografia / Humánna a regionálna geografia / Geografia 
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

prof. dr. MA Július Horváth, PhD.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaJúlius Horváth   
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. dr. MA, PhD. 
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2023
§18 ods. 1 písm. g) zákonaŠtudentská rada vysokých škôl  
§18 ods. 1 písm. h) zákonaEkonomika
§18 ods. 1 písm. i) zákona Ekonomika / Ekonomika / Ekonomika 
§18 ods. 1 písm. j) zákona 

prof. RNDr. František Kačík, PhD.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaFrantišek Kačík   
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. RNDr., PhD.  
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2023
§18 ods. 1 písm. g) zákonaRada vysokých škôl SR   
§18 ods. 1 písm. h) zákonaTechnológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. i) zákona Anorganická chémia / Výrobné technológie / Technológia spracovania dreva
§18 ods. 1 písm. j) zákonaTechnická univerzita vo Zvolene

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaViliam Kupec   
§18 ods. 1 písm. b) zákona Ing., PhD., MBA
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská komora audítorov
§18 ods. 1 písm. i) zákona  
§18 ods. 1 písm. j) zákona 

Mgr. art. Bálint Lovász

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaBálint Lovász   
§18 ods. 1 písm. b) zákona Mgr. art.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025
§18 ods. 1 písm. g) zákonaŠtudentská rada vysokých škôl
§18 ods. 1 písm. h) zákonaHudobné umenie
§18 ods. 1 písm. i) zákona Hudobné umenie
§18 ods. 1 písm. j) zákona 

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaVladimír Patráš   
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. PaedDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2021
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská rektorská konferencia
§18 ods. 1 písm. h) zákonaHumanitné vedy – všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. i) zákona učiteľstvo akademických predmetov, študijná aprobácia slovenský jazyk a literatúra – dejepis / Slovenský jazyk / Všeobecná jazykoveda
§18 ods. 1 písm. j) zákonaUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIveta Šimková    
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. MUDr., CSc.
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2021
§18 ods. 1 písm. g) zákonaRada vysokých škôl SR  
§18 ods. 1 písm. h) zákonaVšeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, kardiológia
§18 ods. 1 písm. i) zákona Všeobecné lekárstvo / Vnútorné lekárstvo / Vnútorné choroby
§18 ods. 1 písm. j) zákonaSlovenská zdravotnícka univerzita

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

člen výkonnej rady agentúry

§18 ods. 1 písm. a) zákonaIvan Šimovček     
§18 ods. 1 písm. b) zákona prof. JUDr., CSc. 
§18 ods. 1 písm. f) zákona15.03.2019 – 14.03.2025  
§18 ods. 1 písm. g) zákonaSlovenská advokátska komora   
§18 ods. 1 písm. h) zákonaTrestné právo, kriminológia, kriminalistika
§18 ods. 1 písm. i) zákona Právo / Trestné právo / Trestné právo  
§18 ods. 1 písm. j) zákonaTrnavská univerzita v Trnave