S hlbokým pohnutím a zármutkom prijímame správy o tragickej udalosti na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom obetí ako aj celej Univerzite.

Aktuality TOP

Akademická pôda je miestom, kde sa mladým ľuďom otvára svet. Miestom začiatkov štartu do života. O to ťažšie sa znáša bolesť a utrpenie dnešného tragického dňa.

Myslime na Vás v hĺbke našich sŕdc.